Mateřská škola a školní jídelna budou uzavřeny ve čtvrtek 26. října a v pátek 27. října 2023 z důvodu sanitace školní jídelny a podzimních prázdnin. Provoz bude obnoven v pondělí 30. října 2023.
                                                                                                                                       Mgr. Karel Král, ředitel školy

V pátek 29. 9. 2023 čekal na žáky naší školy i děti z mateřské školy místo vyučování projektový den s hasiči. Navštívit nás přijeli členové jednotky SDH Lodhéřov. Na úvod jsme si vyzkoušeli opuštění budovy školy při vyhlášení cvičného požárního poplachu. Pak už žáky na hřišti za školou čekala ukázka vybavení a techniky místní jednotky. Žáci se seznámili a vyzkoušeli si zásahový oblek, boty i přilbu. Prohlédli si také další vybavení hasičů, jako jsou vysílačky, rozdělovače, hadice, sekerky, svítilny, navigační kužely, pily, vysavače, čerpadla a další. Žáci se dozvěděli, při jakých situacích hasiči zasahují a jakým způsobem nahlásit požár, prohlédli si vystavenou hasičskou techniku. Hasiči jim také pověděli něco málo o své hasičské sportovní činnosti. Na závěr dostali všichni omalovánky s hasičskou tématikou a přívěsek ke klíčům. Celý tento den se i díky hezkému počasí vydařil. Poděkování patří všem přítomným členům SDH Lodhéřov za ochotu, s jakou celý tento projektový den připravili.
                                                                                                            Mgr. Karel Král, ředitel školy

Termíny: úterý 7. 11., 14. 11., 21. 11., 28. 11., 5. 12. 2023
Čas: od 8.30 do 9.15 na zimním stadionu v Jindřichově Hradci, odjezd od MŠ v 7:45, od ZŠ v 7:50 hod.
Co je zajištěno: pronájem ledové plochy, přilby, pojištění, trenéři
Co zajistí rodiče: kurzovné 550,- Kč (5x110,- Kč), platbu za dopravu objednaným autobusem (cena dopravy je 2 350,- Kč/1 jízda, cena dopravy pro 1 žáka záleží i na počtu přihlášených dětí, předpokládaný výběr 550,- Kč za dopravu), nabroušené brusle, rukavice, vhodné oblečení.
1. Rodiče provedou povinnou registraci svého dítěte k úrazovému pojištění pro kurz bruslení na stránkách www.detidobrusli.cz do konce září (do 30. 9. 2023)
2. Vyplní dokument informace o zpracování osobních údajů a souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR), který je součástí online registrace
3. Zaplatí uvedenou částku za kurzovné a dopravu (nejpozději do zahájení kurzu – 7. 11. 2023)
V přiložených dokumentech naleznete přihlášku a informace od pořadatele.

                                                                                                                                       Mgr. Karel Král, ředitel školy

Všechno jednou končí, a to platí i pro prázdniny, které utekly jako voda. V pondělí 4. září 2023 byl stejně jako na většině základních a středních škol v České republice zahájen také u nás v Lodhéřově nový školní rok. V naší škole jsme po prázdninách přivítali tři nové žáčky, naše prvňáčky. I s nimi má v letošním školním roce naše škola 18 žáků. Jde o 1 chlapce a 2 dívky, z toho 2 s trvalým pobytem v Lodhéřově a 1 v Jindřichově Hradci. Přeji si, aby se jim v naší škole líbilo, chodili do školy rádi, dozvídali se stále mnoho nového a zajímavého a aby si tady brzy našli spoustu nových kamarádů. Žákům ostatních tříd přeji, aby nový školní rok byl pro ně alespoň tak úspěšný, jako rok předchozí. Jsem pevně přesvědčen, že vzájemnou spoluprací učitelů, žáků a také rodičů toho dosáhneme. Vždyť základem dobré školy jsou nejenom žáci a učitelé, ale především dobré vztahy mezi nimi. A když mluvím o žácích a učitelích, nesmím zapomenout ani na ty, kteří nám vytvářejí dobré podmínky pro naši práci. Jsou to paní vychovatelky, uklízečky i paní kuchařka. Bez nich by to také nešlo. Rodičům a kolegyním přeji do nadcházejících 10 měsíců hodně štěstí, úspěchů pracovních i v osobním životě, pevné zdraví, pevné nervy a dostatek trpělivosti.
Nový školní rok zahájil krátkým projevem ředitel školy Mgr. Karel Král. Paní učitelka předala dárky prvňáčkům - upomínkový list, sadu psacích potřeb a drobnou sladkost. Ostatní žáci dostali jako upomínku na první den školy rovněž sadu psacích potřeb a drobnou sladkost. Poté přednesli krátký projev paní starostka Zdeňka Klesalová a pan místostarosta Ing. Miroslav Šlinc, kteří předali rodičům žáků dar Obecního úřadu Lodhéřov a prvňáčkům upomínkové listy s drobnými dárečky. Také ostatní žáci obdrželi drobné dárky.
I v letošním školním roce jsme pro žáky připravili spoustu doprovodných akcí, exkurzí, výletů i projektů, které jsou nedílnou součástí našeho Školního vzdělávacího programu „Naše škola“. O těchto akcích vás budeme průběžně informovat na našich webových stránkách www.zslodherov.cz.
Fotografie jsou ze slavnostního zahájení nového školního roku v základní škole.
                                                                                                               Mgr. Karel Král, ředitel ZŠ a MŠ Lodhéřov

Ve středu 21. června 2023 v 10. 00 hod žáci naší školy vyrazili na půlkilometrový běh, který byl odstartován na dálku v celé České republice. Záštitu nad tímto během převzal Český olympijský výbor. Díky příznivému počasí, které v době závodu panovalo, podali žáci velmi solidní výkony, nikdo nechtěl zůstat pozadu. Ani tentokráte nebyl důležitý čas, ale myšlenka, aby děti z celé České republiky se v jeden den, ve společný okamžik, postavily na start závodu. Odměnou dětem byl nejen dobrý pocit z toho, že trasu uběhly, ale i diplom, medaile a dárky od společností Koh-i-noor Hardmuth. Vítězem v mladší kategorii (1.a 2. třída) byla Veronika Hinková, na druhém místě skončil Filip Baloun a třetí doběhl Adam Plachý. V starší kategorii (3. – 5. třída) se vítězem stal Tomáš Marek, na druhém místě doběhla Nikola Plachá a třetí skončila Tereza Háková. Všem vítězům blahopřejeme.
Letos to byl v pořadí již sedmý ročník, kterého jsme se zúčastnili a účast plánujeme i v letech následujících.
                                                                                                                                               Mgr. Karel Král, ředitel školy