V pátek 31. května 2024 proběhl na naší škole ekoprogram s názvem „Dravci, sovy a člověk“ Sokolnického dvorce, který se již od roku 1999 zabývá představováním dravců a sov. Tento vzdělávací program se živými zvířaty a jejich předvedením ve volném letu byl vítaným doplněním učiva prvouky a přírodovědy. Žáci se dozvěděli zábavnou formou nejzajímavější informace o jednotlivých druzích dravých ptáků, z nichž někteří jsou na pokraji vyhubení, a to převážně vinou člověka. Představení se uskutečnilo na venkovním hřišti naší školy za účasti dětí z mateřské školy a všichni přítomní tak mohli vidět sokola stěhovavého, čimanga falklandského, poštolku obecnou, supa kapucína, orla bělohlavého, káně Harrisova, sovu pálenou, puštíka obecného, kalouse ušatého, výrečka malého a výra velkého. Program se všem velmi líbil a ti nebojácní si vyzkoušeli některé dravce či sovy nechat přistát i na své ruce.
                                                                                                                                    Mgr. Karel Král, ředitel školy

Také v letošním školním roce žáci naší školy absolvovali v rámci hodin tělesné výchovy plavecký výcvik v bazénu v Jindřichově Hradci. Výcvik probíhal od 6. května do 29. června 2024.
Žáci prvního, druhého a pátého ročníku absolvovali 12 lekcí, které hradili jejich rodiče. Žáci třetího a čtvrtého ročníku měli výcvik plně hrazený v délce trvání 12 lekcí. Letos byl plavecký výcvik o osm lekcí zkrácen z důvodu rekonstrukce šaten a červnovému uzavření vnitřních bazénů.
Žáci se opět učili nejen různé plavecké styly, součástí výcviku byly i hry ve vodě, pobyt v divoké řece, ve vířivkách, jízda na tobogánu, skoky do vody či lovení předmětů ze dna bazénu.
Přejeme dětem, aby získané dovednosti využily k bezpečnému koupání a pobytu u vody během letních prázdnin a doufáme, že společně s kurzem bruslení si žáci osvojili i nové pohybové návyky.
                                                                                                                                Mgr. Karel Král, ředitel školy

V úterý 28. května 2024 vyvrcholil v naší škole projekt „Knížka pro prvňáčka“ předáním knížek našim prvňáčkům a druhákům. Toto setkání je v letošním školním roce třetí v pořadí a navazuje na březnovou „Noc s Andersenem“ a dubnové společné čtení v místní knihovně.
Při závěrečném společném čtení jsme si v místní knihovně s paní knihovnicí četli ze dvou knih, a to „V pravěku bylo blaze člověku“ od Jiřího Žáčka a „Kamínek malovaný“ od Michaely Fišarové. Paní knihovnice přečetla úryvek z první knihy, z druhé knihy potom žáci četli krátké úryvky, aby dokázali svou čtenářskou zdatnost. Paní knihovnice představila žákům i třetí knihu ke čtení na prázdniny – „Když se v ZOO zhasne“. V další části besedy žáci opravovali „Popletenou pohádku“.
Prvňáčci i druháci na závěr obdrželi knihu „Kouzelné brýle“ od Zuzany Pospíšilové a prvňáci navíc „Pasovací listinu“ na čtenáře. Paní knihovnice nezapomněla ani na ostatní žáky a předala jim za jejich čtenářské výkony v průběhu školního roku drobné upomínkové předměty v podobě přívěsku na klíče. Na závěr jim popřála příjemné prázdniny a pozvala je i o prázdninách do obecní knihovny, kde si dlouhé chvíle mohou zkrátit přečtením zapůjčených knih.
                                                                                                                                         Mgr. Karel Král, ředitel školy

Po nepříznivém počasí v podobě mrazíků, nízkých teplot a deště jsme se konečně vypravili na školní pozemek. Na okrasném záhonu nám již odkvétají okrasné cibuloviny, které jsme zasadili na podzim v projektu „72 hodin“. Na druhý užitkový záhon jsme tak vysadili sazenice kedluben, slunečnice a semínka mrkve. Do konce školního roku si tak žáci pochutnají na svých vypěstovaných kedlubnách, na podzim na mrkvi a slunečnicová semínka poslouží jako potrava pro opeřené návštěvníky naší zahrady.
                                                                                                                                 Mgr. Martina Kalkusová, učitelka ZŠ

V pátek 17. května 2024 jsme se zúčastnili workshopu v prostorách Domu gobelínů, kulturních tradic a řemesel v Jindřichově Hradci. Žáci se tentokrát v rámci polytechnické výchovy seznámili s technikou PEDIG.
PEDIG je opracovaná liána, která se k nám dováží z jihovýchodní Asie. Pod vedením paní lektorky Havlíkové si žáci vyrobili jednoduchý košíček, který si odnesli s sebou domů. Žáky práce bavila a vyrobené košíčky byly vskutku originální.
V druhé části programu jsme navštívili místní kino, kde žáci shlédli krátký film o zpracování vlny. S Domem gobelínů plánujeme další workshopy, kterých se zúčastníme na podzim.
                                                                                                                               Mgr. Karel Král, ředitel školy