Ve čtvrtek 7.4. 2024 nás navštívila ve škole paní Prokešová, knihovnice z místní knihovny. Přišla dětem představit tři nové knihy a přečíst z nich ukázky. Prvním titulem byla kniha O líné babičce (A. Kostnerová), druhou knihou byla Vesmírná zásilkovna (K. Smolíková) a třetí ukázka byla z knihy Hilda a loď duchů (L. Pearson). Žánry knih byly různé, takže si může vybrat každý. Knihy jsou k zapůjčení v knihovně, kam někteří žáci chodí.
Paní Prokešová pozvala žáky na Noc s Andersenem a jistě se s ní ještě setkáme u projektu „Kniha pro prvňáčka“.
                                                                                                                                 Mgr. Martina Kalkusová, učitelka ZŠ

Zápis do první třídy školního roku 2024/2025 se koná v úterý 2. dubna 2024 od 15.00 do 17.00 hod v budově základní školy. K zápisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018.

K zápisu budete potřebovat rodný list dítěte a svůj občanský průkaz, který nám předložíte k nahlédnutí. U cizinců je nutné doložit povolení k pobytu. Ve škole poté vyplníte zápisový lístek.

Není – li dítě po dovršení 6. roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, požádá zákonný zástupce dítěte nejpozději do 30. 4. 2024 písemně o odklad školní docházky. Žádost bude k dispozici u zápisu dne 2. 4. 2024 (nebo na webových stránkách školy). K žádosti se přikládá doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře (nebo klinického psychologa).

Dítě s odkladem povinné školní docházky se zápisu také účastní.

Seznam žáků, vedených pod registračním číslem, kteří byli přijati k povinné školní docházce, bude zveřejněn nejpozději 12. 4. 2024 na dveřích budovy ZŠ a na webových stránkách školy. Úplný seznam přijatých žáků bude zveřejněn do pátku 3. 5. 2024 na dveřích budovy ZŠ a na webových stránkách školy. Pokud termín zápisu rodičům nevyhovuje, mohou si telefonicky domluvit náhradní termín na telefonním čísle 384 385 155.


Co nabízíme Vašim dětem?

  • klidné prostředí malé vesnické školy
  • malý počet žáků ve třídě
  • kvalifikované učitele
  • zábavná forma výuky s možností individuálního přístupu
  • výuka na interaktivní tabuli dle vlastních digitálních učebních materiálů
  • učební pomůcky zdarma
  • finanční příspěvek zřizovatele pro rodiče žáků na každý školní rok
  • plavecký výcvik pro všechny žáky
  • možnost návštěvy školní družiny
  • možnost stravování ve školní jídelně


Na všechny budoucí prvňáčky a jejich rodiče se těší kolektiv zaměstnanců ZŠ Lodhéřov.

Základní škola a školní družina budou uzavřeny v pátek 2. února 2024 z důvodu pololetních prázdnin a od pondělí 12. února do neděle 18. února 2024 z důvodu jarních prázdnin. Mateřská škola a školní jídelna budou uzavřeny od pondělí 12. února do neděle 18. února 2024 z důvodu sanitace ve školní jídelně a nerentabilního provozu v období jarních prázdnin. Provoz všech zařízení bude obnoven v pondělí 19. února 2024.
                                                                                                                                   Mgr. Karel Král, ředitel školy

V průběhu měsíců října, listopadu a prosince jsme s žáky základní školy vyráběli v keramické dílně zvonečky. Při první hodině žáci z vyváleného plátu keramické hlíny vytvarovali zvoneček podle formy. Po vyschnutí a vypálení zvonečky dle vlastní fantazie opatřili glazurou. Při závěrečné návštěvě dílny vypálené a naglazované zvonečky dozdobili závěsem s korálkem. Po dokončení si žáci zvonečky odnesli domů, kde jim můžou sloužit jako ozdoba či je mohou někomu darovat.
                                                                                                                                           Mgr. Karel Král, ředitel školy