Ve středu 24. května 2023 jsme realizovali doprovodné opatření v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“ jako součást výchovy ke zdraví. Na tento doprovodný program jsme využili „Ochutnávkový koš“, v kterém byl mix různých známých i méně známých druhů ovoce a zeleniny.
V první části programu si žáci museli zapamatovat co nejvíce druhů ovoce a zeleniny, které po daný časový úsek viděli. Dále žáci rozpoznávali, co je ovoce a co zelenina a rozdělovali je podle toho, zda rostou na keři nebo na stromě.
V druhé části programu rozpoznávaly děti vybrané druhy ovoce i zeleniny „naslepo“ v podobě ochutnávkových jednohubek, což je bavilo nejvíce. Dětem byla zdůrazněna nutnost omývání ovoce a zeleniny a vysvětleno, jak jednotlivé druhy ovoce a zeleniny konzumovat.
Na samotný závěr mohli žáci ochutnat všechny druhy ovoce i zeleniny, například hrušku, hroznové víno, meloun žlutý, blumu červenou, mrkev, salát listový, celer řapíkatý, okurku hadovku, rajče a papriku červenou.


V pondělí 29. května 2023 jsme realizovali doprovodné opatření v rámci projektu „Mléko do škol“ jako součást výchovy ke zdraví. Na tento doprovodný program jsme využili „Ochutnávku pro každého žáka “, v které byl mix různých mléčných výrobků – Jihočeský Nature jogurt bílý, Jihočeský Cottage natur, Jihočeská zakysaná lehká a Jihočeský tvaroh a jogurt bílý .
Jelikož byla ochutnávka určena pro každého žáka zvlášť, pojali jsme toto doprovodné opatření formou besedy o prospěšnosti mléčných výrobků se žáky.
Poté žáci sami ochutnali všechny čtyři dodané výrobky. Ostatní výrobky pak dostali ke konzumaci domů.
                                                                                                                     Mgr. Karel Král, ředitel ZŠ a MŠ Lodhéřov

V pátek 26. května 2023 vyvrcholil v naší škole projekt „Knížka pro prvňáčka“ předáním knížek našim prvňáčkům a druhákům. Toto setkání je v letošním školním roce třetí v pořadí a navazuje na lednové společné čtení v místní knihovně a březnovou „Noc s Andersenem“. Při závěrečném společném čtení jsme si ve škole s paní knihovnicí četli ze dvou knih, a to Ztracený duch od Dori Hillestad Butlerové a Mí praštění rodiče od Pete Johnsona. Paní knihovnice připravila pro žáky také čtení vtipů, a tak jsme se i při čtení pobavili. Prvňáčci i druháci na závěr obdrželi knihu a těšit se tak můžou z knížky „Křeček v letu“ od Zuzany Barilové. Paní knihovnice nezapomněla ani na ostatní žáky a předala jim za jejich čtenářské výkony v průběhu školního roku drobné odměny. Na závěr jim popřála příjemné prázdniny a pozvala je i o prázdninách do obecní knihovny, kde si dlouhé chvíle mohou zkrátit přečtením zapůjčených knih.
                                                                                                                                            Mgr. Karel Král, ředitel školy

Ve čtvrtek 25. 5. 2023 jsme s žáky základní školy navštívili kasárna v Jindřichově Hradci v rámci Dne otevřených dveří a Dne dětí.
S dětmi jsme podle předem připraveného harmonogramu postupně navštívili jednotlivá stanoviště, která byla v kasárnách pro děti připravena. Děti si prohlédly bojovou vojenskou techniku, terénní bojové vozidlo, polní kuchyni, vydováděly se ve skákacím hradu, v informačním středisku dostaly za odměnu pexesa i slepovací modely letadel, shlédly ukázku výcviku lezení na lezecké stěně, prohlédly si ruční zbraně, spojovací a zdravotnickou techniku.
Celé „vojenské dopoledne“ se dětem velmi líbilo a nemalou měrou k němu přispěla vystavená vojenská technika, ochotní vojáci i pěkné počasí.
                                                                                                                                         Mgr. Karel Král, ředitel školy

Také v letošním školním roce jsme si s dětmi našli čas na připomenutí svátku Dne matek, který se tradičně slaví druhou květnovou neděli. Děti pro své maminky letos s paní učitelkou Kalkusovou a paní Jiráskovou vyráběly náramky navlékáním korálků. Děti těmito dárečky obdarovaly maminky v neděli 14. května 2023. Doufáme, že dárečky potěšily a udělaly radost.
                                                                                                                                     Mgr. Karel Král, ředitel školy

Ve středu 26. 4. 2023 se naše škola již počtvrté zapojila do celostátní kuchařské soutěže „Coolinaření se Zdravou 5“. Tato soutěž podporuje u dětí znalost zásad správné výživy a umění kreativní přípravy jednoduchých pokrmů za rozumnou cenu.
Soutěžní disciplínou byla příprava zdravé svačiny s použitím luštěnin, obilnin, ovoce a zeleniny, kde porota bude hodnotit složení pokrmu, vzhled a myšlenku, jak týmy naloží s do soutěže připraveným pohoštěním. Úkolem bylo také podělit se s někým o tuto zdravou svačinu. Hodnota pokrmu pro 4 osoby se měla pohybovat do 200 Kč.
Žáci naší školy utvořili 7 soutěžních trojčlenných týmů. Vzhledem k nemoci a počtu žáků tak nakonec vařily i dva dvojčlenné týmy. Tým „Trojice N“ soutěžil s receptem „Česneková pomazánka s jarní zeleninou na opečeném toastu“, tým „Myší kuchaříčci“ s receptem „Fazolový salát“, tým „Velká trojka“ s receptem „Čočkový salát“, tým „Ratatouille“ s receptem „Cizrnová pomazánka“, tým „Kuchtíci“ s receptem „Zeleninové burgery“, tým „Lišky-Pivoňky“ s receptem „Jablkové muffiny“a tým „Syrečci“ s receptem „Ovocný salát s ořechy“.
Porotou a obdarovanými zároveň byla paní starostka Zdeňka Klesalová a děti s paní učitelkami z mateřské školy. Od paní starostky dostali kuchtíci odměnu v podobě píšťalky a od nás učitelů mají velkou pochvalu za šikovnost. Na závěr nutno poznamenat, že všem moc chutnalo, a tak byly talíře i misky za chvíli prázdné.
                                                                                                                                             Mgr. Karel Král, ředitel školy