Termíny: úterý 8. 11., 15. 11., 22. 11., 29. 11., 6. 12. 2022
Čas: od 8.30 do 9.15 na zimním stadionu v Jindřichově Hradci, odjezd od MŠ v 7:45, od ZŠ v 7:50 hod.
Co je zajištěno: pronájem ledové plochy, přilby, pojištění, trenéři
Co zajistí rodiče: kurzovné 500,- Kč (5x100,- Kč), platbu za dopravu objednaným autobusem (cena dopravy je 1 800,- Kč/1 jízda, cena dopravy pro 1 žáka záleží i na počtu přihlášených dětí, předpokládaný výběr 350,- Kč za dopravu), nabroušené brusle, rukavice, vhodné oblečení
1. Rodiče provedou povinnou registraci svého dítěte k úrazovému pojištění pro kurz bruslení na stránkách www.detidobrusli.cz do konce září (do 30. 9. 2022)
2. Vyplní dokument informace o zpracování osobních údajů a souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR), který je součástí online registrace
3. Zaplatí uvedenou částku za kurzovné a dopravu (nejpozději do zahájení kurzu – 7. 11. 2022)

V přiložených dokumentech naleznete přihlášku a informace od pořadatele.

                                                                                                                                 Mgr. Karel Král, ředitel školy

Dne 1. září 2022 byl stejně jako na většině základních a středních škol v České republice zahájen také u nás, v Lodhéřově, nový školní rok. V naší škole jsme po prázdninách přivítali tři nové žáčky, naše prvňáčky. Jedná se o jednoho chlapce a 2 děvčata. I s nimi má naše škola v letošním školním roce 20 žáků, což je rekordní počet. Nový školní rok zahájil krátkým projevem ředitel školy Mgr. Karel Král. Paní učitelka předala dárky prvňáčkům-svačinovou krabičku z projektu „Mléko do škol“, upomínkový list, sadu psacích potřeb a drobnou sladkost. Ostatní žáci dostali jako upomínku na první den školy rovněž sadu psacích potřeb a drobnou sladkost. Poté přednesli krátký projev paní starostka Zdeňka Klesalová a pan místostarosta Ing. Miroslav Šlinc, kteří předali rodičům žáků dar Obecního úřadu Lodhéřov a prvňáčkům upomínkové listy s drobnými dárečky.
Během letních prázdnin došlo k úpravě chodníků před mateřskou i základní školou, kde byla položena nová zámková dlažba. Před mateřskou školou byl chodník doplněn betonovými květináči s lavičkami. Obě tyto opravy přispějí k bezpečnějšímu pohybu dětí, žáků, rodičů i zaměstnanců a zároveň esteticky vylepší okolí obou zařízení. V mateřské škole byla během letních prázdnin vydlážděna zámkovou dlažbou plocha na zahradě mateřské školy, kde během podzimních měsíců vyroste nový altán pro venkovní aktivity dětí mateřské školy. Náklady na opravy i altán byly a budou hrazeny z rozpočtu zřizovatele, obce Lodhéřov. Doufáme, že se vylepšení bude žákům i dětem líbit a budou si ho vážit. Mateřskou školu by mělo v letošním školním roce navštěvovat 18 dětí.
I v letošním školním roce jsme pro žáky připravili spoustu doprovodných akcí, exkurzí, výletů i projektů, které jsou nedílnou součástí našeho Školního vzdělávacího programu „Naše škola". Doufáme, že podzimní chřipková či covidová vlna nepřinese opět omezení jako v letech předchozích a nebudeme tak nuceni některé akce omezit, přeložit nebo možná i zrušit. O všech proběhnuvších akcích vás budeme průběžně informovat na našich webových stránkách a dále i na nástěnce v budově Obecního úřadu Lodhéřov.
Přeji všem žákům v základní škole i dětem v mateřské škole hodně úspěchů a radosti při získávání nových vědomostí, dovedností i kamarádů. Všem zaměstnancům přeji úspěšný start do nového školního roku a rodičům dostatek trpělivosti se svými ratolestmi.
                                                                                                                  Mgr. Karel Král, ředitel ZŠ a MŠ Lodhéřov

V úterý 28. 6. 2022 jsme se s žáky školy vypravili na školní výlet. Letos byla cílem výletu Jihlavská zoologická zahrada. Sraz byl ráno na vlakovém nádraží v Jindřichově Hradci a odtud jsme rychlíkem vyrazili do Jihlavy. Cesta rychle ubíhala a již za hodinu jsme dorazili do Jihlavy. Z nádraží jsme se pěšky přesunuli přes náměstí do cíle našeho výletu, zoologické zahrady. Zde jsme si postupně prohlédli různá exotická i domácí chovaná zvířata. Počasí bylo na výlet ideální, ani chladno, ani horko, přesto jsme samozřejmě nezapomněli na pravidelné doplňování tekutin i kalorií. S sebou měli děti svačinu a oběd si koupili v zoologické zahradě, u většiny z nich zvítězily hranolky. Na závěr naší návštěvy si děti v zahradě koupily suvenýry. Také zpáteční cesta vlakem rychle utekla. Výlet se všem líbil i díky pěknému počasí, které nás po celou dobu výletu provázelo.
                                                                                                                                      Mgr. Karel Král, ředitel školy

Také v letošním školním roce žáci naší školy absolvovali v rámci hodin tělesné výchovy plavecký výcvik v bazénu v Jindřichově Hradci. Výcvik probíhal od 25. dubna do 27. června 2022.
Žáci prvního, druhého a pátého ročníku absolvovali 20 lekcí, které hradili jejich rodiče. Žáci třetího a čtvrtého ročníku měli výcvik plně hrazený v délce trvání 20 lekcí.
Žáci se opět učili nejen různé plavecké styly, součástí výcviku byly i hry ve vodě, pobyt v divoké řece, ve vířivkách, jízda na tobogánu, skoky do vody či lovení předmětů ze dna bazénu. Letos se děti díky teplému počasí podívaly při posledních dvou návštěvách i do venkovního aquaparku.
Přejeme dětem, aby získané dovednosti využily k bezpečnému koupání a pobytu u vody během letních prázdnin a doufáme, že společně s kurzem bruslení si žáci osvojili i nové pohybové návyky.
                                                                                                                                        Mgr. Karel Král, ředitel školy

Ve středu 22. června 2022 v 10. 00 hod žáci naší školy vyrazili na půlkilometrový běh, který byl odstartován na dálku v celé České republice. Záštitu nad tímto během převzal Český olympijský výbor. Díky příznivému počasí, které v době závodu panovalo, podali žáci velmi solidní výkony, nikdo nechtěl zůstat pozadu. Ani tentokráte nebyl důležitý čas, ale myšlenka, aby děti z celé České republiky se v jeden den, ve společný okamžik, postavily na start závodu. Odměnou dětem byl nejen dobrý pocit z toho, že trasu uběhly, ale i diplom, medaile a dárky od společností Koh-i-noor Hardmuth. Vítězem v kategorii chlapců byl Vašík Matoušek, na druhém místě skončil Tomáš Marek a třetí doběhl Fanda Matoušek. V kategorii dívek se vítězkou stala Nikola Plachá, na druhém místě doběhla Róza Chodcová a třetí skončila Veronika Hinková. Všem vítězům blahopřejeme.
Letos to byl v pořadí již šestý ročník, kterého jsme se zúčastnili a účast plánujeme i v letech následujících.
                                                                                                                                             Mgr. Karel Král, ředitel školy