S tímto programem environmentální výchovy nás ve středu 5. dubna 2023 navštívili pracovníci Záchranné stanice zvířat v Třeboni.
Ve dvouhodinové besedě se žáci naší školy dozvěděli mnoho zajímavostí o obyvatelích lesa. Žáci zjišťovali, podle jakých indicií poznáme obyvatele lesa, rozeznávali je podle stop, zvuků, shozů paroží, peří a vývržků. Ve skupinové soutěži poznávali zvířata podle zvuků a na samotný závěr besedy se seznámili naživo se dvěma zvířaty. Mohli si pohladit puštíka obecného a viděli netopýra rezavého a jeho krmení. Dětem se program velmi líbil a již se těšíme na další programy environmentální výchovy.
                                                                                                                                              Mgr. Karel Král, ředitel školy

Již pojedenáté se v letošním roce zapojila naše škola do preventivního programu „Veselé zoubky 2023“, a to ve středu 5. dubna 2023.
Program je součástí výchovy ke zdraví, má preventivní charakter a jeho pořadatelem a sponzorem je společnost dm drogerie markt, s.r.o.
Program je sice určen primárně pro žáky 1. tříd, na naší škole do něj ale již tradičně zapojujeme žáky celé školy, tedy prvního stupně. V úvodu programu shlédly děti motivační video s populárním Hurvínkem a jeho trápení s bolavým zubem. V další části žáci plnili na interaktivní tabuli různé úkoly, zaměřené na péči o zdravý chrup. Žáci se dozvěděli, z čeho se skládá zub, jak se o zuby správně starat, jaké potraviny mohou zuby poškozovat a proč je důležité chodit na preventivní zubní prohlídky. Na závěr žáci vyplnili pracovní listy a za odměnu získali balíček s produkty dentální hygieny od sponzora programu.
                                                                                                                      Mgr. Karel Král, ředitel ZŠ a MŠ Lodhéřov

V pátek 31.3. 2023 se konala již 23. Noc s Andersenem, kterou pořádala Obec Lodhéřov ve spolupráci s místní knihovnou.
Společně se spisovatelem H.CH. Andersenem jsme si připomněli i výročí ilustrátorky Heleny Zmatlíkové a ilustrátorky a spisovatelky Daisy Mrázkové.
Naše „Noc“ – hravé odpoledne, začínala společným setkáním v knihovně v 17. hodin večer.
Paní knihovnice všechny přivítala a dětem představila spisovatele Andersena i obě ilustrátorky. V letošním roce na nás čekalo v knihovně překvapení, samotný pan spisovatel. Vyrušili jsme ho při psaní pohádky Pasáček vepřů. Po krátkém rozhovoru a společném fotografování jsme se rozdělili do 4 skupinek. Pro děti byla připravena první pohybová aktivita – musely odhadnout velikost knoflíku a zasunout ho do hrdla lahve a ještě při tom překonat překážky během cesty.
Poté následovaly i další zábavné činnosti – křížovky, labyrinty, vyhledávání kolíčků, krátká překážková dráha, držení rovnováhy a nejobtížnější aktivita tvoření slov z libovolných písmenek. Následovala krátká pohádka od Daisy Mrázkové, kterou dětem přečetla paní starostka.
Protože po hrách všem vyhládne, přišly na řadu zábavné toasty. Každý si namazal a ozdobil ovocem své toasty a dal si svačinku.
Posledním úkolem bylo vyrobit si velikonočního zajíčka nebo ovečku. Pro děti byly připravené vystříhané časti, které lepily na ruličky.
Na závěr byla pro děti odemknuta temná tajemná místnost plná pavouků, pavučin, hadů a netopýrů.
Večer se velmi povedl, všichni jsme si to užili a těšíme se na další rok.
Moc děkujeme všem, kteří pro nás program připravili.

                                                                                                                            Mgr. Martina Kalkusová, učitelka ZŠ

Zápis do první třídy školního roku 2023/2024 se koná v úterý 4. dubna 2023 od 15.00 do 17.00 v budově základní školy. K zápisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017.

K zápisu budete potřebovat rodný list dítěte a svůj občanský průkaz, který nám předložíte k nahlédnutí. U cizinců je nutné doložit povolení k pobytu. Ve škole poté vyplníte zápisový lístek.

Není – li dítě po dovršení 6. roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, požádá zákonný zástupce dítěte nejpozději do 30. 4. 2023 písemně o odklad školní docházky. Žádost bude k dispozici u zápisu dne 4. 4. 2023 (nebo na webových stránkách školy). K žádosti se přikládá doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře (nebo klinického psychologa).

Dítě s odkladem povinné školní docházky se zápisu také účastní.

Seznam žáků, vedených pod registračním číslem, kteří byli přijati k povinné školní docházce, bude zveřejněn nejpozději 12. 4. 2023 na dveřích budovy ZŠ a na webových stránkách školy. Úplný seznam přijatých žáků bude zveřejněn do pátku 5. 5. 2023 na dveřích budovy ZŠ a na webových stránkách školy.Pokud termín zápisu rodičům nevyhovuje, mohou si telefonicky domluvit náhradní termín na telefonním čísle 384 385 155.

Co nabízíme Vašim dětem?

 • klidné prostředí malé vesnické školy
 • malý počet žáků ve třídě
 • kvalifikované učitele
 • zábavná forma výuky s možností individuálního přístupu
 • výuka na interaktivní tabuli dle vlastních digitálních učebních materiálů
 • učební pomůcky zdarma
 • finanční příspěvek zřizovatele pro rodiče žáků na každý školní rok
 • plavecký výcvik pro všechny žáky
 • možnost návštěvy školní družiny
 • možnost stravování ve školní jídelně

  Na všechny budoucí prvňáčky a jejich rodiče se těší kolektiv zaměstnanců ZŠ Lodhéřov.