V úterý 20. prosince 2023 se konala od 17. 00 hod v sále kulturního domu v Lodhéřově vánoční besídka žáků a dětí naší základní a mateřské školy. Úvod besídky obstaraly děti z mateřské školy s pásmem básniček, pak děti zahrály pohádku „Čert a Káča“ a na závěr předvedly hudebně-pohybové vystoupení.
V druhé části besídky vystoupili žáci základní školy. Nejdříve zahráli na klávesy žáci 3. ročníku Helena Buštová a Adam Plachý. Potom vystoupili pod vedením paní učitelky Martiny Kalkusové žáci 1. – 5. ročníku s pásmem vánočních koled, písní, říkadel a básniček. Na samotný závěr jsme si všichni zazpívali píseň Vánoce, Vánoce přicházejí. Na dobrovolném vstupném se vybralo krásných 3 994,- Kč, za které děkujeme, a které budou použity na dětský den v mateřské i základní škole.
                                                                                                                                         Mgr. Karel Král, ředitel školy

Základní škola, mateřská škola, školní jídelna i školní družina budou uzavřeny od soboty 23. prosince 2023 do úterý 2. ledna 2024 z důvodu vánočních prázdnin. Provoz bude obnoven ve středu 3. ledna 2024.
                                                                                                                                           Mgr. Karel Král, ředitel školy

Že vám tato slova nic neříkají? Nic si z toho nedělejte. Nám do úterý 12. prosince také ne. Právě tento den jsme se vydali do Jindřichova Hradce nasát předvánoční atmosféru a hlavně do muzea na edukační program, v němž byly žákům přiblíženy tradiční lidové zvyky a tradice v průběhu celého roku. Žáci si nejprve prohlédli expozici zvyků a tradic podle ročních období a připomněli si, jak se slaví Advent, Zlé Lucky, Barborky, Mikuláš, Vánoce, Tři králové, vynášení smrtky, masopust, Velikonoce, jindřichohradecká pouť Porcinkule, dožínky, posvícení a mnoho dalších.

V další části programu se žáci rozdělili do skupin a vyplňovali pracovní listy, skládali puzzle či pracovali na interaktivní tabuli. V muzeu jsme si dále prohlédli výstavu betlémů v přilehlém klášteře. No a co jsou ona záhadná slova v názvu programu?

Šerka je část ženského lidového kroje - sukně. Šáší je vnitřní část květu orobince používaná ke zdobení velikonočních kraslic. Měchura je blatský sváteční koláč. V tajence pracovního listu žáci vyluštili ještě jedno záhadné slovo – klibna. Tipnete si, co toto slovo znamená? Nebudu vás dlouho napínat. Jedná se o masku dřevěné kobyly vydávající klapavý zvuk, se kterou koledníci obcházeli vesnici v předvečer svátku Tří králů, tedy 5. ledna.

Závěrem exkurze jsme ještě navštívili hlavní budovu muzea, kde si žáci kromě dalších expozic prohlédli i Krýzovy jesličky, největší lidový mechanický betlém na světě, které byly znovu k vidění po téměř sedmi letech oprav a restaurování.
                                                                                                                          Mgr. Karel Král, ředitel ZŠ a MŠ Lodhéřov

V pondělí 4. prosince 2023 do mateřské školy i základní školy zavítali čtyři čerti a Andělem a Mikulášem. Někteří mladší žáci měli po přečtení z knihy hříchů zpočátku slzy na krajíčku, ale po odříkání básničky se s nimi spřátelili a dostali od Mikuláše balíček plný sladkostí. Zlobivější děti si vyzkoušely, jaké je to být v „čertovském pytli“, naslibovaly čertům „hory, doly“ a tak budeme doufat, že se jejich sliby vyplní.
Fotografie jsou z mikulášské nadílky v mateřské škole i v základní škole.
                                                                                                                                       Mgr. Karel Král, ředitel školy

 

Naše škola se letos již pošesté zapojila do projektu „Děti do bruslí“, který probíhal každé úterý v termínu od 7. listopadu do 5. prosince 2023, a to pod záštitou MŠMT. Jednalo se o kurz bruslení, který proběhl celkem pětkrát po 45 minutách na zimním stadionu v Jindřichově Hradci. Kurz absolvovalo všech 18 žáků základní školy a 9 dětí z mateřské školy. Pro některé byl kontakt s ledem na bruslích vůbec prvním v jejich životě. Po malých krůčcích pod dohledem zkušených trenérů nakonec zmizely počáteční obavy a nejistota a dětem se bruslení velmi líbilo. Každou výukovou hodinu bylo vidět ohromné zlepšení a pokroky. V tomto projektu bychom rádi pokračovali i v dalším školním roce, protože tato pohybová aktivita společně s plaveckým výcvikem jsou vhodným doplňkem hodin tělesné výchovy a vede děti k rozvoji jejich pohybových dovedností.
                                                                                                                                        Mgr. Karel Král, ředitel školy