• Období školního vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023
  • Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023
  • Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2023 a skončí v úterý 2. ledna 2024
  • Vyučování začne ve středu 3. ledna 2024
  • Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno ve středu 31. ledna 2024
  • Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2024
  • Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto: pondělí 12. února – neděle 18. února 2024
  • Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 28. března 2024 (pátek 29. března 2024 je tzv. ostatním svátkem)
  • Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2024
  • Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2024 do neděle 1. září 2024
  • Období školního vyučování ve školním roce 2024/2025 začne v pondělí 2. září 2024