Vážení rodiče,
v souladu s ustanovením §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji ředitelské volno v rozsahu 1 dne v pondělí 27. března 2023 z důvodu přerušení dodávky elektrické energie (a tudíž i tepla) do budovy základní školy od 7:30 hod do 15:30 hod. společností EG.D., a.s., která bude tento den provádět údržbové a revizní práce na zařízení distribuční soustavy.
Výuka bude obnovena v plném rozsahu v úterý 28. března 2023.

                                                                                                                                          Mgr. Karel Král, ředitel školy

Klub dětských knihoven vyhlásil letos již 15. ročník projektu „Knížka pro prvňáčka“. Cílem projektu je podpora čtenářské gramotnosti žáků, především žáků prvních tříd. Letos jsou zapojeni do projektu i žáci 2. ročníku, protože loni se projekt nekonal.
V pátek 20. ledna 2023 jsme se tedy vypravili do místní knihovny, která kromě své obvyklé knihovnické činnosti připravila pro naše žáky společné čtení. Paní knihovnice představila žákům postupně čtyři knihy, ze kterých jim poté přečetla vždy krátké úryvky. Jednalo se o knihy Bláznivá škola od Lukáše Pavláska, Kuba nechce spát od Petry Braunové, Darebák David a tělo od Francescy Simonové a Proč ?- kniha otázek a odpovědí o lidech, zvířatech a vesmíru od Kathy Wollardové.
Druhou akcí v rámci tohoto projektu bude 31. března 2023 již tradiční „Noc s Andersenem“ a třetí akcí bude „Čtení v přírodě“. V měsíci červnu obdrží žáci 1. a 2. ročníku za odměnu knihu spisovatelky Zuzany Pospíšilové a ilustrátorky Markéty Vydrové.
Na závěr poděkovala paní knihovnice všem za návštěvu a pozvala žáky k pravidelným návštěvám místní knihovny.
                                                                                                                                         Mgr. Karel Král, ředitel školy

Základní škola a školní družina budou uzavřeny od pátku 3. února do neděle 12. února 2023 z důvodu pololetních a jarních prázdnin. Mateřská škola a školní jídelna budou uzavřeny od pátku 3. února do neděle 12. února 2023 z důvodu sanitace ve školní jídelně a nerentabilnímu provozu v období prázdnin. Provoz všech zařízení bude obnoven v pondělí 13. února 2023.
                                                                                                                                              Mgr. Karel Král, ředitel školy

V úterý 20. prosince 2022 se konala od 17. 00 hod v sále kulturního domu v Lodhéřově vánoční besídka žáků a dětí naší základní a mateřské školy. Úvod besídky obstaraly děti z mateřské školy s pásmem básniček. Poté následoval taneček s hudebním a pohybovým doprovodem a dalším pásmem básniček.
V druhé části besídky vystoupili žáci základní školy. Nejdříve zahráli na klávesy Isabella Důrová, Adam Plachý a Nikola Plachá a dokázali tak, že si s klávesami rozumí. Potom vystoupili pod vedením paní učitelky Martiny Kalkusové žáci 1. – 5. ročníku s pásmem vánočních koled a básniček. Na samotný závěr jsme si všichni zazpívali píseň Vánoce, Vánoce přicházejí. Na dobrovolném vstupném se vybralo krásných 4 150,- Kč, za které děkujeme, a které budou použity na dětský den v mateřské i základní škole.
                                                                                                                                         Mgr. Karel Král, ředitel školy

V pátek 16. prosince 2022 jsme se rozhodli v hodině pracovních činností vyrobit pro naše stálé ptáky lojové koule. V keramické dílně jsme do košíčků na muffiny nasypali směs semínek, vložili provázek na zavěšení a zalili rozehřátým tukem. Po vychladnutí jsme „koule“ vyklopili a rozvěsíme je v okolí školy. Usnadníme tak v současném nevlídném zimním období život našeho přezimujícího ptactva a navíc budeme moci ptáčky pozorovat při krmení z oken školy.
                                                                                                                                  Mgr. Martina Kalkusová, učitelka ZŠ