• Bc. Ilona Brusová – učitelka MŠ
  • Bc. Michaela Plachá – učitelka MŠ, vedoucí školní jídelny
  • Hana Čermáková – kuchařka
  • Radka Pachmannová - domovnice