1. třída – tř. učitelka Mgr. Martina Kalkusová

1. ročník

  • 4 žáci

2. ročník

  • 3 žáci

3. ročník

  • 5 žáků

4. ročník

  • 6 žáků

5. ročník

  • 1 žák