Ve středu 12. dubna 2023 jsme využili nabídku Vzdělávacího a kulturního centra v Jindřichově Hradci a vypravili jsme se do Domu gobelínů, kam zavítala Akademická malířka Zuzana Krajčovičová. Právě v Domě gobelínů byl pro nás připraven workshop „Výtvarná dílna – tisk na textil“.
Paní výtvarnice nejprve žákům představila barvy na textil, jí různě vyrobená razítka, způsob nanášení barev na razítka i tisk na textil. Pak už každý žák dostal své tričko a mohl se pustit dle vlastní fantazie do tisku. Žáky práce velmi bavila a povedla se jim vskutku originální trička, která si na upomínku po zažehlení barev odnesli domů.
V druhé části programu jsme navštívili vlastní dílny, kde se žáci seznámili se základy tkaní gobelínů i tapiserií, ale také o jejich opravách a mnoho dalších zajímavostí.
                                                                                                                                          Mgr. Karel Král, ředitel školy

S tímto programem environmentální výchovy nás ve středu 5. dubna 2023 navštívili pracovníci Záchranné stanice zvířat v Třeboni.
Ve dvouhodinové besedě se žáci naší školy dozvěděli mnoho zajímavostí o obyvatelích lesa. Žáci zjišťovali, podle jakých indicií poznáme obyvatele lesa, rozeznávali je podle stop, zvuků, shozů paroží, peří a vývržků. Ve skupinové soutěži poznávali zvířata podle zvuků a na samotný závěr besedy se seznámili naživo se dvěma zvířaty. Mohli si pohladit puštíka obecného a viděli netopýra rezavého a jeho krmení. Dětem se program velmi líbil a již se těšíme na další programy environmentální výchovy.
                                                                                                                                              Mgr. Karel Král, ředitel školy

Již pojedenáté se v letošním roce zapojila naše škola do preventivního programu „Veselé zoubky 2023“, a to ve středu 5. dubna 2023.
Program je součástí výchovy ke zdraví, má preventivní charakter a jeho pořadatelem a sponzorem je společnost dm drogerie markt, s.r.o.
Program je sice určen primárně pro žáky 1. tříd, na naší škole do něj ale již tradičně zapojujeme žáky celé školy, tedy prvního stupně. V úvodu programu shlédly děti motivační video s populárním Hurvínkem a jeho trápení s bolavým zubem. V další části žáci plnili na interaktivní tabuli různé úkoly, zaměřené na péči o zdravý chrup. Žáci se dozvěděli, z čeho se skládá zub, jak se o zuby správně starat, jaké potraviny mohou zuby poškozovat a proč je důležité chodit na preventivní zubní prohlídky. Na závěr žáci vyplnili pracovní listy a za odměnu získali balíček s produkty dentální hygieny od sponzora programu.
                                                                                                                      Mgr. Karel Král, ředitel ZŠ a MŠ Lodhéřov

V pátek 31.3. 2023 se konala již 23. Noc s Andersenem, kterou pořádala Obec Lodhéřov ve spolupráci s místní knihovnou.
Společně se spisovatelem H.CH. Andersenem jsme si připomněli i výročí ilustrátorky Heleny Zmatlíkové a ilustrátorky a spisovatelky Daisy Mrázkové.
Naše „Noc“ – hravé odpoledne, začínala společným setkáním v knihovně v 17. hodin večer.
Paní knihovnice všechny přivítala a dětem představila spisovatele Andersena i obě ilustrátorky. V letošním roce na nás čekalo v knihovně překvapení, samotný pan spisovatel. Vyrušili jsme ho při psaní pohádky Pasáček vepřů. Po krátkém rozhovoru a společném fotografování jsme se rozdělili do 4 skupinek. Pro děti byla připravena první pohybová aktivita – musely odhadnout velikost knoflíku a zasunout ho do hrdla lahve a ještě při tom překonat překážky během cesty.
Poté následovaly i další zábavné činnosti – křížovky, labyrinty, vyhledávání kolíčků, krátká překážková dráha, držení rovnováhy a nejobtížnější aktivita tvoření slov z libovolných písmenek. Následovala krátká pohádka od Daisy Mrázkové, kterou dětem přečetla paní starostka.
Protože po hrách všem vyhládne, přišly na řadu zábavné toasty. Každý si namazal a ozdobil ovocem své toasty a dal si svačinku.
Posledním úkolem bylo vyrobit si velikonočního zajíčka nebo ovečku. Pro děti byly připravené vystříhané časti, které lepily na ruličky.
Na závěr byla pro děti odemknuta temná tajemná místnost plná pavouků, pavučin, hadů a netopýrů.
Večer se velmi povedl, všichni jsme si to užili a těšíme se na další rok.
Moc děkujeme všem, kteří pro nás program připravili.

                                                                                                                            Mgr. Martina Kalkusová, učitelka ZŠ