Také v letošním roce jsme dětem připomněli často opomíjený svátek, „Den otců", který se slaví třetí červnovou neděli. Jelikož jsme vyráběli dárečky pro maminky ke „Dni matek", rozhodli jsme se, že ani tatínky našich žáků neochudíme o dáreček. Stejně jako v předchozích letech zvítězil nápad vyrobit pro ně tradiční české „utopence". Týden dopředu děti pochoutku naložily do láku a doplnily zeleninou dle vlastní fantazie. V pátek 17. června 2022 přidaly na víčka sklenic dekorativní ubrousky a keramické ozdůbky z keramické dílny. Doufáme, že tatínkům udělali v neděli radost.
                                                                                                                                   Mgr. Karel Král, ředitel školy

Ve čtvrtek 16. května 2022 čekal na naše žáky dlouho očekávaný večer, noc ve škole. Sraz byl ve škole v 18.00 hod a žáci si s sebou přinesli podložky na spaní, karimatky, matrace, polštářky a spacáky. Třída školy se rázem změnila v jednu velkou noclehárnu. Každý si připravil místo na spaní a potom už na žáky čekala příprava večeře. Všichni jsme se s chutí pustili do přípravy večeře – pizzy. Všechny práce bavila, proto bylo brzy vše hotovo. Než se pizza upekla, čekala na žáky poznávací skupinová soutěž v prostorách naší školy. Po ní všem pořádně vyhládlo, a tak jsme se pustili do připravené večeře – pizzy. Po večeři jsme se vydali na krátkou večerní procházku Lodhéřovem, při které jsme si zahráli hru „Co se změnilo.“ Tou dobou se již dostatečně setmělo, a tak se všichni postupně vydali na krátkou stezku odvahy za bludičkou Bludimírou. I přes počáteční obavy a strach nakonec všichni cestu zdárně dokončili. Pak už čekala na žáky osobní hygiena a animovaný příběh na dobrou noc, u kterého ti nejvíce unavení také usnuli.
Druhý den po probuzení jsme se společně nasnídali a nutno dodat, že dětem vlastnoručně připravená snídaně velni chutnala. Po společné snídani byl pro žáky připraven Dětský den. Při něm žáci dokončili rozehraný celoškolní turnaj ve hře 3iQ a provedli jsme vyhodnocení čtvrteční poznávací soutěže i turnaje. Při dopolední svačině se jen zaprášilo po perníku od naší paní kuchařky (moc děkujeme). Na závěr dne si každý žák v keramické dílně dle vlastní fantazie domaloval svůj vlastní hrneček, který si po vypálení odnese domů jako hezkou upomínku. Oba dva dny jsme si hezky užili a již se těšíme, že si tuto akci za rok opět zopakujeme.
                                                                                                                 Mgr. Karel Král, ředitel ZŠ a MŠ Lodhéřov

Již podesáté se v letošním roce zapojila naše škola do preventivního programu „Veselé zoubky 2022“, a to v pátek 3. června 2022.
Program je součástí výchovy ke zdraví, má preventivní charakter a jeho pořadatelem a sponzorem je společnost dm drogerie markt, s.r.o.
Program je sice určen primárně pro žáky 1. tříd, na naší škole do něj ale již tradičně zapojujeme žáky celé školy, tedy prvního stupně. V úvodu programu shlédly děti motivační video s populárním Hurvínkem a jeho trápení s bolavým zubem. V další části žáci plnili na interaktivní tabuli různé úkoly, zaměřené na péči o zdravý chrup. Žáci se dozvěděli, z čeho se skládá zub, jak se o zuby správně starat, jaké potraviny mohou zuby poškozovat a proč je důležité chodit na preventivní zubní prohlídky. Na závěr žáci vyplnili pracovní listy a za odměnu získali balíček s produkty dentální hygieny od sponzora programu.
                                                                                                                Mgr. Karel Král, ředitel ZŠ a MŠ Lodhéřov

Ve čtvrtek 26. 5. 2022 jsme s žáky základní školy navštívili kasárna v Jindřichově Hradci v rámci Dne otevřených dveří a Dne dětí.
S dětmi jsme podle předem připraveného harmonogramu postupně navštívili jednotlivá stanoviště, která byla v kasárnách pro děti připravena. Děti si prohlédly bojovou vojenskou techniku TOYOTA HILUX, terénní bojové vozidlo Iveco, polní kuchyni, vydováděly se ve skákacím hradu, v informačním středisku dostaly za odměnu sladkosti, pexesa i slepovací modely letadel, shlédly ukázku výcviku boje zblízka MUSADO a ukázku výcviku lezení na lezecké stěně, prohlédly si ruční zbraně, spojovací a zdravotnickou techniku.
Celé „vojenské dopoledne“ se dětem velmi líbilo a nemalou měrou k němu přispěla vystavená vojenská technika, ochotní vojáci i pěkné počasí.
                                                                                                                               Mgr. Karel Král, ředitel školy