Dne 1. září 2020 byl stejně jako na většině základních a středních škol v České republice zahájen také u nás, v Lodhéřově, nový školní rok. V naší škole jsme po prázdninách přivítali pět nových žáčků, našich prvňáčků. Jedná se o dva chlapce a 3 děvčata. I s nimi má naše škola v letošním školním roce 15 žáků. Nový školní rok zahájil krátkým projevem ředitel školy Mgr. Karel Král. Paní učitelka předala dárky prvňáčkům-svačinovou krabičku z projektu „Mléko do škol“, upomínkový list, sadu psacích potřeb a drobnou sladkost. Ostatní žáci dostali jako upomínku na první den školy rovněž sadu psacích potřeb a drobnou sladkost. Poté přednesli krátký projev paní starostka Zdeňka Klesalová a pan místostarosta Ing. Miroslav Šlinc, kteří předali rodičům žáků dar Obecního úřadu Lodhéřov a prvňáčkům upomínkové listy s drobnými dárečky. Také ostatní žáci obdrželi drobné dárky od zástupců obce.
Během letních prázdnin došlo k opravě podlahy ve školní jídelně, kde na původní starou dlažbu byla položena nová PVC krytina. Doufáme, že se vylepšení bude žákům líbit a budou si ho vážit.
I v letošním školním roce jsme pro žáky připravili spoustu doprovodných akcí, exkurzí, výletů i projektů, které jsou nedílnou součástí našeho Školního vzdělávacího programu „Naše škola". Vzhledem k současné epidemiologické situaci však budeme muset některé akce omezit, přeložit nebo možná i zrušit. O všech proběhnuvších akcích vás budeme průběžně informovat na našich webových stránkách a dále i na nástěnce v budově Obecního úřadu Lodhéřov. Fotografie jsou ze slavnostního zahájení nového školního roku v základní škole a původní a nové podlahy školní jídelny.
                                                                                                             Mgr. Karel Král, ředitel ZŠ a MŠ Lodhéřov