Již pošesté se v letošním roce zapojila naše škola do preventivního programu „Veselé zoubky 2018“, a to v pátek 6. dubna 2018.
Program je součástí výchovy ke zdraví, má preventivní charakter a jeho pořadatelem a sponzorem je společnost dm drogerie markt, s.r.o.
Program je sice určen primárně pro žáky 1. tříd, na naší škole do něj ale již tradičně zapojujeme žáky celé školy, kdy starší žáci pomáhají mladším. V úvodu programu shlédly děti motivační video s populárním Hurvínkem a jeho trápení s bolavým zubem. V další části žáci plnili na interaktivní tabuli různé úkoly, zaměřené na péči o zdravý chrup. Žáci se dozvěděli, z čeho se skládá zub, jak se o zuby správně starat, jaké potraviny mohou zuby poškozovat a proč je důležité chodit na preventivní zubní prohlídky. Na závěr žáci vyplnili pracovní listy a za odměnu získali balíček s produkty dentální hygieny od sponzora programu.
                                                                                                             Mgr. Karel Král, ředitel ZŠ a MŠ Lodhéřov

Zápis pro školní rok 2018/ 2019
Zápis do první třídy školního roku 2018/2019 se koná v pondělí 9. dubna 2018 od 14.00 do 17.00 v budově základní školy. K zápisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012.

K zápisu budete potřebovat rodný list dítěte a svůj občanský průkaz, který nám předložíte k nahlédnutí. U cizinců je nutné doložit povolení k pobytu. Ve škole poté vyplníte zápisový lístek. Není – li dítě po dovršení 6. roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, požádá zákonný zástupce dítěte nejpozději do 30. 4. 2018 písemně o odklad školní docházky. Žádost bude k dispozici u zápisu dne 9. 4. 2018 (nebo v ředitelně školy). K žádosti se přikládá doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře (nebo klinického psychologa).

Dítě s odkladem povinné školní docházky se zápisu také účastní. Seznam žáků, vedených pod registračním číslem, kteří byli přijati k povinné školní docházce, bude zveřejněn nejpozději 16. 4. 2018 na dveřích budovy ZŠ a na webových stránkách školy. Úplný seznam přijatých žáků bude zveřejněn do 15. 5. 2018 na dveřích budovy ZŠ a na webových stránkách školy. Pokud termín zápisu rodičům nevyhovuje, mohou si telefonicky domluvit náhradní termín na telefonním čísle 384 385 155.
Co nabízíme Vašim dětem?
 klidné prostředí malé vesnické školy
 malý počet žáků ve třídě
 kvalifikované učitele
 zábavná forma výuky s možností individuálního přístupu
 výuka na interaktivní tabuli dle vlastních digitálních učebních materiálů
 učební pomůcky zdarma
 finanční příspěvek zřizovatele pro rodiče žáků na každý školní rok
 plavecký výcvik pro všechny žáky
 možnost návštěvy školní družiny
 možnost stravování ve školní jídelně
Na všechny budoucí prvňáčky a jejich rodiče se těší kolektiv zaměstnanců ZŠ Lodhéřov.

V pátek 23. 3. 2018 se naše škola již podruhé zapojila do celostátní kuchařské soutěže „Coolinaření se Zdravou 5“. Tato soutěž podporuje u dětí znalost zásad správné výživy a umění kreativní přípravy jednoduchých pokrmů za rozumnou cenu.
Soutěžní disciplínou byla příprava zdravé svačiny, kde porota bude hodnotit složení pokrmu, vzhled a myšlenku, jak týmy naloží s do soutěže připraveným pohoštěním. Úkolem bylo také podělit se s někým o tuto zdravou svačinu. Hodnota pokrmu pro 4 osoby se měla pohybovat kolem 100 Kč.
Žáci naší školy utvořili 5 soutěžních týmů. Tým „Chlebíčci“ soutěžil s receptem „Značky“, tým „Tankeři“ s receptem „Housenka“, tým „Jablíčka“ s receptem „Ovocné špejle“, tým „Jahůdky“ s receptem „Ovocný salát“ a tým „Pařížané“ s receptem „Ředkvičkové moře“.
Porotou a obdarovanými zároveň byla paní starostka Zdeňka Klesalová. Na závěr nutno poznamenat, že všem moc chutnalo a tak byly talíře i misky za chvíli prázdné.
                                                                                                                               Mgr. Karel Král, ředitel školy

Naše Základní škola a Mateřská škola Lodhéřov se zapojila do projektu Děti do bruslí. Začínáme ve středu 4. dubna 2018. Odjezd je pro přihlášené děti z mateřské školy autobusem v 8.15 hod od budovy mateřské školy, pro žáky základní školy v 8.20 hod od budovy základní školy. Předpokládaný návrat je vždy v 10.30 – 10. 45 hod. S sebou si děti vezmou nabroušené brusle, přilbu (zajistí škola), vhodné sportovní oblečení (lehké, funkční, nepromokavé a prstové rukavice), pití. Děti i žáci jsou po dobu výuky bruslení pojištěni. Cenu za 4 výukové hodiny (4 x 70,- Kč) je nutno zaplatit nejpozději do úterý 3. dubna 2018.
                                                                                                                              Mgr. Karel Král, ředitel školy

Ve středu 7. března 2018 se v naší mateřské škole konalo další vystoupení klaunů Huga a Fuga pro děti z mateřské školy i žáky základní školy. Tématem jejich veselého představení byla tentokráte zvířata.

Klauni se v úvodu dětí zeptali, jaká zvířátka doma chovají a s pomocí pohádky jim připomněli, jak se o ně mají starat. V další části vystoupení si s dětmi povídali o zvířatech, která se chovají doma na dvorku, jaké zvuky vydávají, jak se jmenují jejich mláďata, jaký z nich máme užitek a jak se o ně musíme starat. V závěru představení se věnovali zvířatům, která žijí v našich lesích a dále i těm, která můžeme vidět v zoologické zahradě.

Celé představení bylo doplněno tradičně pohybem a písničkami, jejichž tématem byla hlavně zvířata.


                                                                                                                               Mgr. Karel Král, ředitel školy